Krefja ríkisstjórnina um tillögur um skattalækkanir fyrir lágtekjufólk

Krefja ríkisstjórnina um tillögur um skattalækkanir fyrir lágtekjufólk

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands krefst þess að ríkisstjórnin leggi fram tillögur um skattalækkanir fyrir lágtekjufólk. Verkalýðshreyfingin hefur frá vormánuðum ítrekað kallað eftir þessum tillögum og í ályktun frá ASÍ segir að miðstjórn sambandsins hafi nú þrotið þolinmæðin.

Í ályktuninni er bent á að í yfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við kjarasamninga sem undirritaðir voru 4. apríl síðastliðinn segi:

„1. Komið verði á fót þriggja þrepa skattkerfi með nýju lágtekjuþrepi. Miðað er við að sú aðgerð auki ráðstöfunartekjur tekjulægsta hópsins um tíu þúsund krónur á mánuði.

2. Skattleysismörk haldist föst að raunvirði á innleiðingartímabilinu og að því loknu hækki persónuafsláttur og skattþrep umfram verðbólgu sem nemi framleiðniaukningu.“

„Nú tæpum 5 mánuðum eftir undirritun kjarasamninga eru einu skattatillögur stjórnvalda áform um breytingar á fjármagnstekjuskatti þannig að fjármagnseigendur þurfi ekki að greiða skatt af öllum fjármagnstekjum heldur einungis raunvöxtum. Það virðist því forgangsatriði hjá ríkisstjórninni að hlífa fjármagnseigendum við að greiða sitt til samfélagsins eins og launafólki ber að gera,“ segir í ályktuninni.

Á meðan bóli ekkert á áðurnefndum skattalækkunum fyrir lágtekjufólk.

Þá segir jafnframt að við undirritun samninga hafi verið lögð mikil áhersla á þetta atriði og að það hafi verið forsenda þess að kjarasamningar við Samtök atvinnulífsins hafi verið undirritaðir og síðar samþykktir af félögum stéttarfélaganna.

„Þrátt fyrir ítrekaðar kröfur um að sjá tillögurnar eru þær ekki enn komnar fram og krefst miðstjórn ASÍ þess að þær líti dagsins nú þegar,“ segir að lokum í ályktuninni.

Nýjast