Dreifing ferðamanna skoðuð - Vesturland sækir á og dregur úr árstíðasveiflunni

Dreifing ferðamanna skoðuð - Vesturland sækir á og dregur úr árstíðasveiflunni

Á hádegiskynningu Ferðamálastofu í dag voru kynntar nýjar niðurstöður um fjölda og dreifingu ferðamanna 2018 þar sem byggt er á talningum á fjölda áfangastaða um allt land. Verkefnið var unnið fyrir Ferðamálastofu af Rögnvaldi Ólafssyni og Gyðu Þórhallsdóttur og byggir á aðferðafræði sem þau hafa þróað síðustu ár til að meta fjölda ferðamanna á áfangastöðum með því að telja bifreiðar sem koma á áfangastaðinn. Aðferðin var prófuð í tengslum við verkefni Ferðamálastofu á 8 áfangastöðum á Suður- og Vesturlandi 2014 til 2015 og reyndist vel. Rögnvaldur og Gyða þróuðu síðan aðferðina frekar fyrir atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið á árunum 2016 og 2017. Stöðum hefur fjölgað jafnt og þétt og árið 2018 var talið á 34 stöðum, 23 allt árið og á 11 sumarmælistöðum.

Talningar eru ein leið til að meta hvert ferðamenn fara og hve margir ferðamenn eru á helstu áfangastöðum og út frá þeim má sjá hvernig ferðamenn dreifast um landið. Einnig má greina árstíðasveiflu á talningastöðunum. Hér eru því á ferðinni afar mikilvæg og áhugaverð gögn við skipulag og uppbyggingu í ferðaþjónustu.

Helstu niðurstöður könnunnar vöru að árið 2018 dró mjög úr þeirri miklu fjölgun sem varð eftir 2010 en árstíðasveifla er mun meiri annars staðar á landinu. Það kemur einnig fram í könnunni að Snæfellsnes og Borgarfjörður virðast vera að sækja á og þar bæði fjölgar ferðamönnum og dreifing yfir árið er að batna. Margir ferðamannastaðir á Norður- og Vesturlandi eru þó enn vannýttir utan háanna tíma.

Nýjast