Tækniframfarir nýtast menntakerfinu

Tækniframfarir nýtast menntakerfinu

Viðhorf skólafólks til nýjunga á menntasviði og hvaða þættir eru mikilvægastir fyrir framvindu náms og þekkingaruppbyggingu hér á landi eru kortlögð í könnun sem gerð var að frumkvæði Framtíðarseturs Íslands. Könnunin var gerð meðal kennara, skólastjórnenda á grunn- og framhaldsskólastigi og sveitastjórnarfólks og unnin í samvinnu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og KPMG. Þetta kemur fram á vef Stjórnarráðsins. Þar segir enn fremur:

Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra fékk kynningu á niðurstöðum könnunarinnar frá forsvarsmönnum hennar. Lilja segir:

„Þetta er fróðleg samantekt sem staðfestir margt sem við erum þegar farin að huga að, til dæmis í samhengi við betra samspil menntakerfisins og atvinnulífsins. Menntakerfið er hreyfiafl og þegar horft er til áhrifamestu breytingaaflann að mati svarenda í þessari könnun nefna flestir gagnrýna hugsun, sköpun, verkefnamiðað nám, hugverkavernd og faglega forystu. Þessir þættir koma meðal annars inn í nýja menntastefnu til ársins 2030,“ segir mennta- og menningarmálaráðherra og bætir við:

„Örar breytingar kalla á símenntun og öflugt þróunar- og nýsköpunarsamstarf en þegar má finna fjölmörg dæmi um spennandi verkefni á því sviði í íslenskum skólum.“

Nýjast