Þurfum meiri þekkingu á þörfum karla

Landlæknir skrifar:

Þurfum meiri þekkingu á þörfum karla

Alma Möller landlæknir
Alma Möller landlæknir

 Alma Möller Landlæknir birtir grein á vef embættisins. Hún skrifar eftirfarandi:

„Fjölmargar áskornir eru framundan í heilbrigðisþjónustunni og þarf að bregðast við með víðtækum og fjölbreyttum aðgerðum. Ein þeirra er að leita sífellt nýrra leiða í veitingu þjónustu og önnur er svokölluð tilfærsla eða útvíkkun starfa þar sem kraftar og þekking hverrar starfsstéttar er nýtt á sem bestan hátt.”

Alma skrifar:

„Við verðum að hafa vilja og þor til að prófa nýjar leiðir við veitingu heilbrigðisþjónustu.”

„Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, hefur vakið athygli á mismun á heilsu og þörfum kynja. Þannig er nú viðurkennt að heilsufarsvandamál karla og kvenna eru að hluta mismunandi og að sértæk nálgun geti bætt heilbrigði. Ástæðurnar eru flóknar og geta skýrst af genum, mismunandi hlutverkum, hegðun og ímynd. Talið er brýnt að rannsaka og þróa þekkinguna frekar þannig að heilbrigðisþjónustan geti brugðist við með sértækari hætti en nú er.”

Í grein Ölmu kemur þetta líka fram:

„Líklegt er að sóknarfæri séu í tilfærslu og útvíkkun starfa og að slíkt geti aukið skilvirkni þjónustu. Þar þurfa allar starfsstéttir að hafa opinn hug. Hins vegar er mikilvægt að víðtæk umræða fari fram við þær starfsstéttir er mál varða hverju sinni. Einungis þannig næst sú sátt sem nauðsynleg er til að verkefni þróist á sem farsælastan hátt, skjólstæðingum sem og starfsfólki til hagsbóta. Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar er vel treystandi til að útfæra þetta verkefni sem augljóslega þarf að verða í sátt, samstarfi og teymisvinnu ljósmæðra, heilsugæslulækna og kvensjúkdómalækna”.

Alma segir ekki síður mikilvægt að huga sérstaklega að heilsu karla. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hafi nýverið vekið athygli á sértækum heilbrigðisvandamálum karla með birtingu skýrslu sem tekur til Evrópulanda.

Þekkt er að karlar lifa skemur en konur og er munurinn umtalsverður víða um álfuna. Hér á landi er munurinn 3,4 ár sem er minni en í flestum öðrum löndum og hefur heldur dregið saman með kynjunum.

Karlar fara verr með sig

Í grein Ölmu kemur fram að margir mælikvarðar sem lagðir eru á heilsu eru verri hjá körlum en konum og tíðni margra sjúkdóma er hærri hjá þeim. Almennt séð reykja karlar meira, neyta meira áfengis, borða óhollari mat, sýna meiri ofbeldishegðun, eru líklegri til að fremja sjálfsvíg og verða oftar fyrir slysum. Þá búa þeir við meiri tilfinningalega einangrun og geðræn vandamál þeirra greinast síður. Auk þess hafa þeir sérstök vandamál er tengjast kyn- og þvagfærum sem oft eru flókin.

Karlar leita síður eftir hjálp

Einnig er þekkt að karlar leita síður eftir heilbrigðisþjónustu en konur og á það einnig við um sálfélagslegan stuðning. Okkur skortir meiri þekkingu á þörfum karla og hvernig hægt væri að ná betur til þeirra. Því má spyrja sig samtímis því sem hugað er að sérstaka móttöku fyrir konur hvort tilefni er til að þróa mótsvarandi þjónustu fyrir karla. Það gæti sömuleiðis verið verðugt verkefni fyrir Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar að huga að því og er þessi pistill birtur til umhugsunar.

Nýverið tilkynnti velferðarráðuneytið að það hefði falið Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar að útfæra tilraunaverkefni um sérstaka heilsumóttöku fyrir konur. Þar verði sinnt sértækum heilbrigðisvandamálum kvenna auk ráðgjafar, þar á meðal til kvenna sem eru í viðkvæmri stöðu.

 

Nýjast