E. coli finnst í kjöti af íslensku sauðfé og nautgripum

E. coli finnst í kjöti af íslensku sauðfé og nautgripum

Skimun á vegum Matvælastofnunar fyrir sjúkdómsvaldandi bakteríum í kjöti sýnir að bakterían STEC E. coli finnst bæði í kjöti af íslensku sauðfé og nautgripum. Um er að ræða fyrsta skiptið sem skimað er fyrir þessari eiturmyndandi tegund E. coli í kjöti af sauðfé og nautgripum hér á landi. Frá þessu er greint í fréttatilkynningu frá Matvælastofnun.

Þar segir að kampýlóbakter hafi ekki greinst ekki í svína- og alifuglakjöti og að salmonella hafi fundist í aðeins einu sýni af svínakjöti. „Ljóst er að mikill árangur hefur náðst með forvörnum og eftirliti í eldi og við slátrun alifugla og svína,“ segir einnig í tilkynningunni.

STEC (Shiga Toxin-producing Escherichia Coli) er eiturmyndandi tegund E. coli. STEC getur valdið alvarlegum veikindum í fólki. Algeng sjúkdómseinkenni eru niðurgangur en einnig getur sjúkdómurinn leitt til nýrnaskaða, svokallaðs HUS (Hemolytic Urea Syndrome). Fólk getur smitast af STEC með menguðum matvælum eða vatni, með beinni snertingu við smituð dýr, eða umhverfi menguðu af saur þeirra.

Í tilkynningu MAST er greint frá því að niðurstöður skimunar fyrir STEC bendi til þess að shigatoxín myndandi E. coli sé hluti af náttúrulegri örveruflóru íslenskra nautgripa og sauðfjár. STEC fannst í 30 prósent sýna af lambakjöti og 11,5 prósent sýna af nautgripakjöti.

„Ljóst er að rannsaka þarf betur STEC í kjöti og skerpa þarf á fyrirbyggjandi aðgerðum í sláturhúsum og kjötvinnslum til að minnka líkur á að STEC berist í kjötið. Hreinleiki gripa skiptir hér einnig máli og því þarf að reyna að koma í veg fyrir að óhreinum gripum sé slátrað í sláturhúsi,“ segir auk þess í tilkynningunni.

Einnig er þeim tilmælum beint til neytenda að þeir geti dregið verulega úr áhættu vegna smits frá salmonellu, kampýlóbakter og E. coli með því að gegnumelda kjöt fyrir neyslu og gæta að krossmengun. Megnið af E. coli sé enda að finna á yfirborði kjöts og drepist því við steikingu/grillun á kjötstykkjum, en bakteríurnar dreifist um allt kjötið þegar það er hakkað. Því sé mikilvægt fyrir neytendur að forðast krosssmit við matreiðslu og gegnumsteikja hamborgara og annað hakkað kjöt.

Skimunin var á vegum MAST, heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Tilgangur skimunarinnar var að kanna stöðu sjúkdómsvaldandi örvera í afurðum þegar neytandinn fær þær í hendur, og fór því sýnatakan fram í verslunum. Tekin voru um 600 sýni af kjöti af sauðfé, nautgripum, svínum og kjúklingum, af innlendum eða erlendum uppruna frá mars til desember 2018.

Matvælastofnun hefur birt skýrslu um niðurstöður skimunarinnar, sem má finna í heild sinni hér.

Nýjast