Drífa skorar á sveitarfélög að standa við yfirlýsingar sínar

Drífa skorar á sveitarfélög að standa við yfirlýsingar sínar

Alþýðusamband Íslands segir að það ætlist til þess af sveitarfélögum að þau standi við yfirlýsingar sínar varðandi lækkun á fasteignaskatti. Þannig megi koma í veg fyrir að hækkun fasteignamats skili sér sjálfkrafa í skattahækkun til almennings í gegnum hærri álagningu.

Segir sambandið enn fremur að launafólk á almennum vinnumarkaði hafi gengið til samninga samþykkti þá með því fororði að hið opinbera legðist á árarnar með aðilum vinnumarkaðarins við að halda aftur af útgjaldaaukningu heimila landsins. Stoðirnar undir þeim samningum voru yfirlýsingar stjórnvalda, þar með talin yfirlýsing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Nú þegar hafi það sveitarfélag þar sem fasteignamat hækkaði mest, Akranes, lýst því yfir að skatthlutfallið verði lækkað þannig að ekki komi til skattahækkunar á heimili.

Alþýðusambandið fagnar þessari ákvörðun sveitarfélagsins og hvetja önnur sveitarfélög að axla ábyrgð og standa með launafólki til þess að markmið nýgerðra kjarasamninga um aukinn kaupmátt, lága verðbólgu og lægri vexti og nái fram að ganga. Sambandið segir einnig að það muni fylgjast vel með öllum gjaldskrábreytingum sveitarfélaganna og viðbrögðum þeirra við hækkun fasteignamats.

Nýjast